Hãy chọn dịch vụ VPS US IP Riêng giá rẻ ngay hôm nay

VisualViet cung cấp VPS US với giá rẻ nhất có nhiều lựa chọn

VPS SSD US 01

1 vCPU
1GB RAM
15GB Disk Space
01 IPv4

VPS SSD US 02

1 vCPU
2GB RAM
15GB Disk Space
01 IPv4

Начиная от
135,000VND
ежемесячно
14,000 Стоимость установки
Заказать
VPS SSD US 03

2 vCPU
4GB RAM
30GB Disk Space
01 IPv4

Начиная от
225,000VND
ежемесячно
24,000 Стоимость установки
Заказать
VPS SSD US 04

4 vCPU
8GB RAM
60GB Disk Space
01 IPv4

404,000VND
ежемесячно
45,000 Стоимость установки
Заказать
VPS SSD US 05

8 vCPU
16GB RAM
120GB Disk Space
01 IPv4

765,000VND
ежемесячно
84,000 Стоимость установки
Заказать
VPS SSD US 06

16 vCPU
32GB RAM
120GB Disk Space
01 IPv4

1,484,100VND
ежемесячно
164,900 Стоимость установки
Заказать